Vzácným darem z úlu je propolis, který byl opředen dlouhé roky tajemstvím. Nebylo jasné, kde ho včely získávání. Jakým způsobem ho zpracovávají a k čemu přesně slouží. Díky četným pokusům a vědeckým aktivitám jsme se posunuli vpřed a představíme si jak na propolis pohlížíme dnes. 

Kde se v úlu bere propolis?

Propolis samotný v přírodě nenajdeme a to z toho důvodu, že včely se na tvorbě propolisu přímo podílejí. Včely si přinášejí do úlu pryskyřici, kterou dále zpracovávají v propolis. Pryskyřičné látky jsou přírodního původu a nacházejí se v malém množství na pupenech rostlin. V našich krajinách včely sbírají pryskyřičnou hmotu z jehličnanů i listnatých stromů v největším zastoupení z topolů, bříz a olší.

Jak dochází k tvorbě propolisu?

Včely sbírají lepivé pryskyřičné látky v doletové vzdálenosti kolem stanoviště. Včela po příletu na pupen sbírá pryskyřičnou hmotu, kterou si ukládá do svých košíčků obdobně jako pyl. Po přinesení pryskyřice do úlu se včela podílí na tvorbě propolisu smísením pryskyřičné látky s výměšky svých žláz. Dále ke vzniklé hmotě přidává vosk. Výslednou hmotu nazýváme propolis.

Jak využívají včely propolisu v úlu?

Včely a propolis

Propolis včela využívá k tmelení, ale také dezinfekci úlového prostoru. V přirozeném prostředí dutiny stromu, bylo potřeba otvory, které byly nežádoucí zatmelit a chránit tak úlový prostor proti vetřelcům a klimatickým změnám. V dnešní době chovu včel v úlech včely využívají propolis například k tmelení příliš velkého výletového očka, opravení nebo zesílení plástů. Propolis najdeme i na stěnách úlu, tím včely nejen úlový prostor izolují ale také dezinfikují. Při ohřevu stěn úlu dochází k přirozenému uvolňování těkavých látek obsažené v propolisu, které mají antibakteriální účinky, čímž dochází k dezinfekci úlové atmosféry.

V krajních případech včely využívají propolis k balzamování nežádoucího vetřelce, kterého nejsou schopni vynést z úlu jako například myš.

Jedná se o jedinečný a současně vzácný přírodní produkt, protože mimo úl v přírodě není volně dostupný. Jeho množství v úle je minimální, nejedná se o kilogramové zásoby jako medu. Včely ho nepotřebují ke konzumaci, ale jako stavební a dezinfekční prvek. Vůně propolisu je nezaměnitelná a při každém otevření úlu na sebe nechá upoutat svou pozornost.