Typické pro včelí vosk je nezaměnitelná vůně a jasně žlutá barva připomínající zářící slunce. Tvorba vosku představuje dlouhý přírodní proces, který si v následujících řádcích zjednodušenou formou popíšeme.

Už jen fakt, že můžeme vosku přiřadit spojení “včelí vosk” nám říká, že se jedná o produkt přímo vyroben včelami. Jedná se o jedinečný materiál ať už složením, funkcí a tvorbou připadající právě jen včelám. Vosk se tvoří pouze u dělnic nikoliv u trubců nebo matky. I samotné období, kdy včela může tvořit vosk je omezen. Čerstvě vylíhlá včela není schopna tvorby vosku, tato možnost produkce se rozvíjí až od 12. dne života včely a netrvá po celou dobu života.

Jak vzniká včelí vosk

Co stojí za vznikem včelího vosku

Včelí vosk je tvořen ve voskotvorných žlázách včely odkud je kanálky vytlačován na povrchové zakončení tzv. voskové zrcátko. Zakončení voskových žláz se nachází na zadečkovém článku včely, konkrétně v párovém umístění na 3.;4.;5 a 6 článku zadečku na břišní straně. Včela pomocí končetin tře o spodní část na břišní straně zadečku, a tím vytlačuje voskovou šupinku z těla ven.

Vzniklá vosková šupina má plochý oválný tvar o velikosti asi 1mm a váze 0,8mg. Pro představu na 1kg vosku je potřeba 1,25 milionů voskových šupinek. Tvorbu vosku ve voskotvorných žlázách má na svědomí metabolismus tukových látek a speciální buňky oenocyty. Vosk je tvořen pestrou škálou uhlovodíků, mastných kyselin, estery mastných kyselin, alkoholů a aromatických látek. Dominantní podíl představu 72% esterů kyselin s alkoholy a 12% uhlovodíků. I přes jeho nezaměnitelnou vůni se v celém obsahu objevuje zanedbatelné množství aromatických látek, které se navíc liší místem chovu včel. Vosk pohlcuje pachy i z uložených zásob medu a pylu, proto záleží na květeně v okolí chovu včelstev.

Včelí vosk – kolik medu je potřeba na výrobu 1kg vosku

Jedná se o jedinečný přírodní proces, kdy vzniká zcela přírodní produkt. K tvorbě vosku včela potřebuje energii, kterou získává z medu a bílkoviny z pylu. V současné době stále není specifikováno přesné množství potravy na tvorbu vosku, proto si budeme muset vystačit se zjednodušeným poměrem, který je odhadován na 3kg medu pro tvorbu 1kg vosku. Na první pohled se může zdát, že se jedná o velkou spotřebu energie na stavbu díla. Ovšem při celkovém zhodnocení spotřeby medu připadající na včelstvo a porovnání konkrétní spotřeby připadající na tvorbu vosku, představuje pouze několik jednotek procent za rok.

Tvorba vosku je přirozenou součástí funkčního včelstva. Jen vytvoření voskové šupinky nestačí ke tvorbě včelího díla. O tom co všechno včely musí vykonat, aby vytvořily základní stavební jednotku “buňku” si povíme v následujícím článku.