S včelím voskem v případě, že nevčelaříte se nejčastěji můžete setkat v prodejně nabízející přírodní svíčky z vosku. Mnohdy je zažitý pojem, že svíčka rovná se vosk. Je tomu tak a je to opravdu zapotřebí mít svíčku z pravého vosku? Je opravdu nezbytné s tak vzácným zdrojem jako je vosk plýtvat na výrobu svíček?

Nenahraditelnost pravého včelího vosku ve včelaření

Vosk je vzácná přírodní surovina v případě včelaření je včelí dílo obměňováno každý rok. To znamená, že se staré plásty (voští) nejpozději po 3 letech z úlu vytáhnou, vyvaří v horké vodní lázní, z které se přelévají do nádob ke ztuhnutí. Výsledkem je obrovský plát vosku, bez vzduchových bublin čítající několika set gramů v závislosti na množství vyvařeného starého díla. Tento vosk se ideálně v uzavřeném koloběhu včelaření válcuje do nových mezistěn, které se vracejí zpět do úlu ke stavbě nových plástů. Věřte, že tohoto vzácného zdroje není nikdy přebytek a včely odmítají cokoliv, co není voskem. Z tohoto důvodu jsem zastánce ponechání vosku včelám a co je možné a lidská populace to vyrábí ve velkém objemu nahradit jinými látkami podobnými vosku. Jedním takovým příkladem jsou svíčky.

Svíčku z parafínu nebo vosku

Substitutem vosku je parafín s uplatněním mimo včelaření

Nejčastějším substitutem je parafín, který je stále přírodní látkou, jde o jednu z frakcí při získávání ropy. Parafín je složen ze směsí vyšších nasycených uhlovodíků s nižším bodem tání než vosk a sice již za teploty od 50°C. Stejně dobře funguje na výrobu svíček, které jsou dekorativní jako pravé svíčky z vosku. S tím rozdílem, že množství parafínu ve srovnání s množstvím přírodního vosku je v přírodě znatelně větší. Výhodou parafínu je cena, která je oproti ceně kilogramu vosku až o polovinu nižší.

Věřím, že jedinečnost včelího vosku je možné využít vhodněji v medicíně a kosmetice, kde není zapotřebí ve velkém množství. Každý může zvážit, zda je opravdu nutné pálit vosk pro vytvoření atmosféry v domácnosti. Na českém trhu se potýkáme již několik let s paděláním včelího vosku právě v podobě ředění s parafínem. Tato směs pro včely není vhodná, proto nechejme pravý včelí vosk prioritně včelám.