Rojení včel je velkolepá podívaná. Děje se to v přírodě po tisíci let stále stejně. Jde o jedinečný způsob rozšiřování včel. Tím že původní královna s polovinou jedinců opouští svůj domov umožňuje vytvoření prostoru pro novou generaci s právě líhnoucí královnou.

Proč k rojení dochází

Vše začíná jak jinak než v úle. V případě, že je prostor, který včely obývají jim již malý začíná docházet k přehřívání úlového prostoru. To může být způsobené nejen malým úlovým prostorem, ale také velkým počtem jedinců nebo může být příčinou rojová nálada. Rojení je samotný děj, kdy původní prostor (úl) opouští část včelstva. Většinou se jedná o polovinu množství jedinců a odlétá mimo původní úl s cílem založení nového včelího díla.

Co skrývá včelí roj

Včelstvo před rojením ještě v úle ve vrcholném období, kdy je všeho hojnost teploty jsou příjemně letní může podle velikosti úlu obsahovat 50 000 až 60 000 včel, 500 až 600 trubců (zástupců mužského pohlaví) a královnu. V případě, že roj opouští úl obsahuju polovinu včel, polovinu trubců a “původní” královnu. Jedná se o takový úprk než dojde k vylíhnutí nové královny, ke kterému dojde nedlouho po odletu roje.

včelí roj

Jak vypadá roj včel

Pokud jste v blízkosti úlu nebo místa odkud se včely rojí, je ve vzduchu a kolem úlu obrovské až nepředstavitelné množství včel. V jeden okamžik, kdy úl opustí všichni členové rojení  se pak seskupí včelí roj do kulového nebo oválného tvaru a letí jako mračno černých teček vzduchem.

Proč se nebát roje

Roj krátce po opuštění úlu nelétá nikam daleko. Naopak roj i s královnou usedá na nejbližší nejvyšší bod u místa odkud se roj vznesl. Většinou jsou to stromy ve výšce 15 m a výš. Pokud se nenajde strom vezmou zavděk čemukoliv na čem mohou usednout. Uprostřed hroznu je královna a zbytek dělnic se pohybuje kolem, tak aby ji ochránili. Roj je ve chvíli kdy opustil úl bez domova. Jejich prioritou, které věnují pozornost je nalezení nového úlového prostoru. Přesto jak hrozivě celý pohybující roj vypadá včely neútočí. Ovšem to je v případě pokud do roje nebudete nijak zasahovat a snažit se ho zahubit. Bránit vlastní život je přirozený pro všechny živé tvory stejně a tak by se mohlo stát, že bez včelařského oblečení si můžete zasloužit nějaké to žihadlo. V případě, že projdete klidně v bezpečné vzdálenosti včely si vás nejspíš ani nevšimnou. Jakmile najdou vhodné místo nejčastěji dutinu stromu roj se z místa zvedne a letí do místa, kde založí nové včelí dílo.

roj včel

Co dělat v případě usednutí roje na vaší zahradě

V případě, že znáte včelaře z vašeho okolí nebo je to dokonce váš soused je nejlepší kontaktovat jeho. V případě, že si nejste vědomi kdo by ve vašem okolí včelařil a chcete roj zachránit je možné volat na včelařskou organizaci ČSV (Český svaz včelařů) příslušný vašemu městu/vesnici. Třetí možnosti je volat hasiče, kteří by Vás měli informovat o dalších krocích.

Včelího roje není třeba se bát, dost často usedne v blízkosti jen na krátkou dobu jindy to mohou být hodiny. Panika a rychlé gesta je potřeba vynechat vždy v blízkosti bodavého hmyzu, proto jedinou univerzální radou je klid. Pokud se cítíte ohroženi, jedinou cestou je kontaktovat včelaře ve vašem okolí, zástupce ČSV vašeho města nebo hasiče. Roj, u kterého není znám původ po odchytu hasiči končí jeho zánikem. Pokud roj patří vašemu sousedovi, kterého na roj upozorníte si můžete za odměnu zasloužit třeba láhev medu 😉